Πιστοποιημένη εκπαίδευση προσωπικού στην παροχή πρώτων βοηθειών – BASIC LIFE SUPPORT (BLS)

Η παροχή πρώτων βοηθειών είναι υποχρέωση μας σε περίπτωση ανάγκης ασθενούς της μονάδας μας, αλλά μπορεί να απαιτηθεί και σε συνάνθρωπο μας οπουδήποτε. Στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας, διενεργήθηκε στις 20/11/2022 με απόλυτη επιτυχία το σεμινάριο βασικής υποστήριξης ζωής (BLS) από μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), με παροχή της σχετικής πιστοποίησης.