11/09/2023-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η μονάδα μας, σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της, στηρίζει έμπρακτα την ένταξη των ασθενών στη λίστα μεταμόσχευσης νεφρού. Ως συνέχεια ενός αξιόλογου αριθμού πρόσφατων μεταμοσχεύσεων, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μεταμόσχευση νεφρού σε έναν ακόμη ασθενή μας.