13/10/2023-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Ένας ακόμα ασθενής της μονάδας μας μεταμοσχεύθηκε με επιτυχία !

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προώθηση της μεταμόσχευσης νεφρού στους ασθενείς μας!