Ενημέρωση σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών από εκπροσώπους του εθελοντικού κέντρου ”Χάρισε Ζωή”

Με πολύ χαρά την Παρασκευή 12/12/2023 δεχθήκαμε στο χώρο της μονάδας μας εκπροσώπους του εθελοντικού κέντρου ”Χάρισε Ζωή” , οι οποίοι μας ενημέρωσαν και δέχθηκαν ερωτήσεις μας σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών. Στο τέλος της δράσης, σημαντικός αριθμός από το προσωπικό της μονάδας μας έδωσε δείγμα με την ευχή και προσμονή να ”χαρίσει ζωή” σε περίπτωση συμβατότητας…