Εσωτερικό κλειστού καπνηστηρίου

Ασφάλεια στις εγκαταστάσεις

Με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια των νεφροπαθών λειτουργούν οι παρακάτω παροχές στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις:

 • Ειδικά διαμορφωμένος θάλαμος για τους ασθενείς που νοσούν από COVID 19
 • Ειδικά διαμορφωμένος θάλαμος VIP
 • Δύο πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα για την μεταφορά των έκτακτων περιστατικών
 • Κεντρικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης
 • Κεντρική παροχή οξυγόνου
 • ‘Ενσωματωμένα πιεσόμετρα στα μηχανήματα αιμοκάθαρσης.
 • Κεντρική υποδοχή κενού αέρος σε κάθε θέση για την αναρρόφηση των εκκρίσεων
 • Κεντρικό σύστημα ανίχνευσης φωτιάς και πυρόσβεσης
 • Κεντρική κονσόλα ανίχνευσης μηχανολογικών βλαβών
Εσωτερικό κλειστού καπνηστηρίου

Ασφάλεια στις εγκαταστάσεις

Με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια των νεφροπαθών λειτουργούν οι παρακάτω παροχές στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις:

 • Ειδικά διαμορφωμένος θάλαμος για τους ασθενείς που νοσούν από COVID 19
 • Ειδικά διαμορφωμένος θάλαμος VIP
 • Δύο πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα για την μεταφορά των έκτακτων περιστατικών
 • Κεντρικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης
 • Κεντρική παροχή οξυγόνου
 • Κεντρική υποδοχή κενού αέρος σε κάθε θέση για την αναρρόφηση των εκκρίσεων
 • Κεντρικό σύστημα ανίχνευσης φωτιάς και πυρόσβεσης
 • Κεντρική κονσόλα ανίχνευσης μηχανολογικών βλαβών

Δύο μετασχηματιστές υψηλής τάσης για την διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της μονάδας

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την πλήρη κάλυψη της μονάδας σε περίπτωση διακοπής του

Άνετοι χώροι αναμονής των συνοδών με ξεχωριστή είσοδο

Άνετο εξωτερικό χώρο ανάπαυσης για καπνίζοντες

Δύο μετασχηματιστές υψηλής τάσης για την διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της μονάδας

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την πλήρη κάλυψη της μονάδας σε περίπτωση διακοπής του

Άνετοι χώροι αναμονής των συνοδών με ξεχωριστή είσοδο

Άνετο εξωτερικό χώρο ανάπαυσης για καπνίζοντες