Κύριο μέλημα της Θεραπευτικής είναι η άμεση εξυπηρέτηση των νεφροπαθών.

Με ταχύτητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και εχεμύθεια από το προσωπικό. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή πρωτοποριακών μεθόδων και μηχανημάτων που στόχο έχουν την διευκόλυνση των ασθενών με κύρια προτεραιότητα την ασφάλειά τους.

Το εξειδικευμένο προσωπικό στηρίζει τους θεραπευόμενους, τους παρακολουθεί διαρκώς ώστε να πραγματοποιείται με ασφάλεια η θεραπεία της αιμοκάθαρσης και φροντίζει για την κάλυψη των απαιτητικών αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ταυτόχρονα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Θεραπευτικής στέκεται δίπλα στον ασθενή, παρέχοντας τη δυνατότητα της 24ωρης επικοινωνίας με την μονάδα και τους ιατρούς της για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

_J9A6161

Κύριο μέλημα της Θεραπευτικής είναι η άμεση εξυπηρέτηση των νεφροπαθών.

Με ταχύτητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και εχεμύθεια από το προσωπικό. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή πρωτοποριακών μεθόδων και μηχανημάτων που στόχο έχουν την διευκόλυνση των ασθενών με κύρια προτεραιότητα την ασφάλειά τους.

Το εξειδικευμένο προσωπικό στηρίζει τους θεραπευόμενους, τους παρακολουθεί διαρκώς ώστε να πραγματοποιείται με ασφάλεια η θεραπεία της αιμοκάθαρσης και φροντίζει για την κάλυψη των απαιτητικών αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ταυτόχρονα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Θεραπευτικής στέκεται δίπλα στον ασθενή, παρέχοντας τη δυνατότητα της 24ωρης επικοινωνίας με την μονάδα και τους ιατρούς της για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Η παρακολούθηση των ερευνητικών εξελίξεων από το προσωπικό και η καθημερινή επαφή με τους νεφροπαθείς συμβάλλουν στη γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν και στην άμεση επίλυση τους. Με άξονα τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των νεφροπαθών και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των ασθενών μας οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της Θεραπευτικής εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια, με επιτυχία, μία καινοτόμο λύση, αυτή της νυχτερινής συνεδρίας.

Η νυχτερινή συνεδρία προσφέρει αυξημένη δόση κάθαρσης στον ασθενή ( 6 ώρες ανά συνεδρία ) με αποτέλεσμα ασθενείς με αυξημένες ανάγκες (π.χ. εργαζόμενοι ή υπέρβαροι)που δεν καλύπτονται από το 4ώρο της τυπικής διαδικασίας αιμοκάθαρσης, να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτούν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μέσα από αυτή την πρωτοποριακή υπηρεσία, δημιουργείται περισσότερος «χρόνος» μέσα στην ημέρα του ασθενούς.

Οι εργαζόμενοι νεφροπαθείς αποκτούν σημαντική ευελιξία και άνεση στο καθημερινό τους πρόγραμμα.

Χωρίς να προσκρούει η θεραπεία με την επαγγελματική τους ζωή.

Μέσα από αυτή την πρωτοποριακή υπηρεσία, δημιουργείται περισσότερος «χρόνος» μέσα στην ημέρα του ασθενούς.

Οι εργαζόμενοι νεφροπαθείς αποκτούν σημαντική ευελιξία και άνεση στο καθημερινό τους πρόγραμμα.

Χωρίς να προσκρούει η θεραπεία με την επαγγελματική τους ζωή.